Please select language  Please select language  Please select language


Szerb - Magyar Kulturális-híd építése
You are here:  Home / Aktuelno / Aktuelno

Konkurs


2010.01.22DE?IJI LIKOVNI KONKURS
 
U okviru aktivnosti „Kulturnog mosta za prekograni?nu saradnju“ obaveštavamo vas o likovnom konkursu za decu uzrasta od 6 do 14 godina.
 
Zadatak: Ilustracija narodne pri?e
Svaki u?esnik treba da ilustruje neku pri?u svog naroda, a mogu da se ilustruju samo narodne pri?e (bajke) ili legende *
 *   Primedba prevodioca: Na narodnoj pri?i se insistira zbog toga da se izbegne svaka
      zloupotreba vezana za autorsko pravo, odnosno intelektualnu svojinu. Pravila EU
      dozvoljavaju slobodno koriš?enje ovakve vrste autorskih tekstova tek posle 70 godina
      nakon objavljivanja. Na osnovu kontakta sa autorima ovog likovnog konkursa re?eno
      mi je da je dozvoljeno i da dete ilustruje svoju pri?u (koju je samo izmaštalo i
      napisalo), ali za to nema pravo zahteva za autorskim honorarom niti druge nadoknade.
 
-         Svaki u?esnik konkursa može da u?estvuje samo sa jednim radom.
-         Naziv rada (i tema) treba da bude: „ Princeza se udaje“ ili „Udaja careve k?eri“.
-         Dimenzije rada (slike), zajedno sa paspartuom, ne smeju biti ve?e od A3 formata (297 x 420 mm).
-         Slika se predaje(šalje) nezastakljena i bez rama, ali sa paspartuom.
-         Uz sliku obavezno treba priložiti list sa tekstom pri?e koja je ilustrovana.
-         Na posebnom listu treba ?itko napisati podatke o autoru: ime i prezime, datum ro?enja, ta?nu adresu stanovanja i e-mail (ako ne li?an, onda škole ili ustanove koja može da prenese poruku autoru)
 
Radovi se mogu doneti li?no ili poslati poštom na slede?u adresu:
 
M?vel?dési Ház és Könyvtár
 
H – Vonyarcvashegy
Fö u. 64
Hungary / Europe
 
Poslednji dan predaje pošiljke (prema poštanskom žigu) je: 5. april 2010. god.
Li?na predaja radova je mogu?a do 10. aprila 2010. god.
 
Napomena! Prihvati?e se samo radovi koji ispunjavaju sve uslove, što podrazumeva ilustraciju do zadatih mera, sa paspartuom, sa priloženim tekstom pri?e i podacima o autoru.
 
Kotizacije nema!
 
Žiriranje:
Izbor i ocenu radova vrši?e stu?ni žiri.
 
Nagra?ivanje:
Radovi ?e se razvrstati u tri starosne grupe i nagra?eni prigodnim diplomama.
I starosna grupa:     6-8 godina
II starosna grupa:    9-11 godina
III starosna grupa: 12-14 godina
Bi?e izdat i katalog sa izabranim radovoma.
Priznanje i katalozi ?e se uru?ivati u?esnicima, li?no na prvoj izložbi. Onima koji ne mogu da prisustvuju dodeli, isto ?e biti dostavljeno poštom.
 
 
Izložbe:
Slike koje stru?ni žiri izabere bi?e prikazane na više izložbi.
Švedska princeza se udaje 19. juna 2010. god. Zato ?e prva izložba biti uprili?ena u Švedskoj u Göteburgu 12. juna 2010.god. u 18.00 h u Cosmopoliten Galeriji.
U toku godine bi?e organizovane izložbe u Ma?arskoj, Srbiji i Rumuniji. O ovim izložbama ?e u?esnici biti blagovremeno obavešteni.
 
Pošto nismo u mogu?nosti da vratimo radove, isti ?e biti preporu?eni i poklonjeni de?ijim domovima, bibliotekama i socijalnim ustanovama za oplemenjavanje prostora i dekor i to u Srbiji , Ma?arskoj i Švedskoj sa naznakom imena autora, godištem i države iz koje poti?e.
 
illes.major@t-online.hu ili k8611@koynet.huSve dodatne informacije možete dobiti na :
ili kod „graditelja“ Kulturnog mosta.
 
Pismo koje te dobili možete kopirati i podeliti poznanicima , u?iteljima i nastavnicima likovnog vaspitanja i dr.
 
 
Vonyarcvashegy – Zrenjanin – Göteborg, 10.januar 2010.
 
Janko Laco                                             Julianna   Illes Major                           Laszlo Sall
predsenik ULAZ-a                                    direktor MHK-a                            predsednik SFUL-a
Ive Andri?a 47a                                          Vonyarcvashegy                                Geteborg
23000 Zrenjanin                                          Ma?arska                                           Svenska
Srbija                                                                                 
tel: 023 532 201, 064 342 58 62
 

Print | Laco Art. © 2006-2018 | Created by Netkey | Best view by Internet Explorer7 or Firefox3